Funktioner

Kliniken är ett webbaserat journalsystem som anpassas efter varje vårdgivares unika behov genom modulbaserad design. Systemet innehåller olika funktioner beroende på de specifika krav som vårdgivaren har, och erbjuder möjlighet till integration med externa system. Allt byggs med högsta möjliga säkerhetsstandarder för att säkerställa att både vårdgivarens och patienternas data hanteras säkert.

Kliniken vänder sig till...

den vanliga journalföraren

Kliniken är idealisk för mindre vårdgivare med upp till ett tiotal medarbetare. Systemet omfattar journalföring, receptförskrivning, onlinebokning samt sammanhållen journalföring med journaler i 1177. Det är en perfekt lösning för mottagningar som prioriterar smidighet och effektivitet.


 • hälsodeklaration
 • besöksbokning
 • journalföring
 • receptförskrivning

den effektiva operationssplaneraren

Anpassad för kliniker med behov av att hantera flera operationssalar, förenklar Kliniken komplexa arbetsflöden och erbjuder enkel anslutning till kvalitetsregister. Lösningen underlättar högre effektivitet och förbättrade patientresultat i opererande verksamheter.


 • hälsodeklaration
 • operationsanmälan
 • preanestesibedömning
 • kalenderbokning
 • visualiserat peroperativt flöde
 • journalföring
 • receptförskrivning
 • sjukskrivning

den stora vårdgivaren

Kliniken erbjuder också en omfattande lösning för stora vårdgivare, inklusive avancerade integrationer med externa tjänster som labb och röntgen, samt automatiserad fakturering till regioner och försäkringsbolag. Dessutom omfattar systemet då alla de funktioner som finns tillgängliga för de övriga användargrupperna, vilket gör det till det mest kompletta alternativet för avancerad patientadministration.


 • remisshantering
 • hälsodeklaration
 • besöksbokning
 • dynamiska väntelistor
 • schemaplanering
 • operationsplanering
 • rapportering
 • journalföring
 • receptförskrivning
 • sjukskrivning
 • fakturering
 • statistik

Smarta funktioner

Operationsplanering

Effektiviserar planering och schemaläggning av operationer för resurseffektiv vård.

Journalanteckningar

Säker och intuitiv dokumentation av patientuppgifter som underlättar vårdpersonalens arbete.

Ankomstregistrering

Smidig och automatisk registrering och betalning vid patienters ankomst förbättrar mottagningens effektivitet.

Receptförskrivning

Snabb och säker förskrivning av recept.

Aktivitets- och skaderegistrering

Idrottsklubbar dokumenterar träning och match med idrottares skador och aktiviteter.

Digitala intyg

Digitala sjukintyg kan lämnas snabbt och effektivt genom Inera Webcert.

Säkra enkäter

Samla in patientdata före eller efter behandling genom säkra och anpassningsbara enkäter.

NPÖ och journal på 1177

Integrerad delning till Nationella Patientöversikten och patientjournaler via 1177.

Statistik

Kraftfulla verktyg för att sammanställa och analysera vårddata för förbättrade beslutsprocesser.

Integrationer

Kliniken är utformad för att sömlöst integreras med en mängd externa system, vilket möjliggör en effektiv informationshantering för vårdgivare.

Vår plattform stödjer utbyte av viktig data mellan Kliniken och de system som våra kunder redan använder. Detta inkluderar specialiserade stödsystem för olika vårdområden, delning av patientdata med patienter och andra vårdgivare, lösningar för hantering av labb- och provsvar och mycket annat.

Dessa integrationer är avgörande för att erbjuda en helhetslösning som underlättar en effektiv och sammanhållen vårdprocess, vilket bidrar till en högre kvalitet på vården och en mer effektiv vårdadministration.

NPÖ, 1177

Integrerad delning av patientuppgifter till Nationella Patientöversikten och patientjournaler via 1177.

ExorLive

Få träningsprogrammet från ExorLive kopplat till direkt till patienten i journalsystemet och skapa skräddarsydda träningsprogram för din patient.

LabPortalen

Skicka remisser och få svar direkt i journalsystemet utan papper eller krångel med LabPortalen från InfoSolutions.

fler kraftfulla integrationer

 • Janus
 • SMS till och från patient
 • Kivra
 • SPOR
 • CVR Väntetider
 • Kuralink
 • Enkätsvar inlästa från patientportal
 • E-recept
 • Export till BI/datalager
 • Elektronisk sjukskrivning
 • Folkbokförinsuppslag, Reg Sthlm och SPAR
 • GVR info om besök

Säkerhet

Vår filosofi

Det ska vara lätt att göra rätt. Genom att hela journalsystemet genomsyras av en genomtänkt och konsekvent struktur och design uppmuntras våra användare att göra rätt och agera med hög säkerhet.

Vår serverpark

Kliniken körs från våra egna servrar i serverhallar av utmärkt säkerhetsklass i Stockholm. Driftsmiljön har varit igång sedan 2015 och erbjuder utmärkt tillförlitlighet och säkerhet.

Vår kompetens

Med 25 års erfarenhet av att drifta och utforma system för vård-IT och med en bred teknisk kompetens inom IT-driftens alla steg, säkerställer vår personal att alla system är igång och säkra dygnet runt, året runt.