Journalsystemet Kliniken - byggt från dina behov

Smart, enkelt och säkert. Utvecklat i nära dialog med våra användare. För stora såväl som små vårdgivare. För trygg och effektiv patientadministration.

Kom igång

Klinikens byggstenar

Tydliga arbetslöden

Journalsystemet är utformad för att möta användares behov med ett smidigt, intuitivt och patientfokuserat arbetsflöde som förbättrar den dagliga verksamheten och ger vårdgivare en fullständig överblick över vårdkedjan.

Flexibilitet

Kliniken är flexibelt och skräddarsys efter varje kliniks behov, med funktioner som operation, journalhantering, patientenkäter, recept, statistik och integrationer. Detta skapar ett komplett journalsystem.

Patientsäkerhet

Vi garanterar trygghet och patientsäkerhet genom stabil svensk hosting, CE-märkning, full efterlevnad av GDPR, PDL, etc. samt säker design - "det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel."

Smarta funktioner

Klinikens funktioner anpassas efter de specifika krav du som vårdgivare har, och byggs upp av smarta moduler.

Operationsplanering

Journalanteckningar

Ankomstregistrering

Digitala Intyg

Vår vision

Klinikens idé är att…

  • vi erbjuder våra vårdgivare ett patientsäkert, effektivt, intuitivt och skalbart journalsystem
  • våra användare enkelt kan följa hela vårdkedjan och säkerställa kvaliteten i den vård som utförs
  • vi utvecklar Kliniken i nära dialog med våra användare

Integrationer med mer än 100 system

Kliniken är utformad för att sömlöst integreras med en mängd externa system, inkluderande specialiserade stödsystem för olika vårdområden, delning av patientdata med patienter och andra vårdgivare, lösningar för hantering av labb- och provsvar och mycket annat.

1177
logo (1)
logo_large